Op zoek naar psychische hulp?

psychische hulp
Bel Korrelatie voor anoniem en professioneel advies 0900 1450.
Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten? Dan kun je bij ons terecht. Korrelatie is een landelijke organisatie die anonieme professionele psychische en psychosociale hulp biedt. Zodat je zélf weer verder kunt. Daar is vaak maar één gesprek voor nodig. Onze psychologen en maatschappelijk werkers helpen je graag verder. Zij luisteren adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp. Je kunt bellen mailen of chatten. Blijf er niet mee rondlopen praten helpt! Huiselijk geweld en seksueel geweld. Psychosociale problemen en maatschappij.
Hulp bij psychische problemen Vergoedingen Zilveren Kruis.
Wat vindt u in Mijn Zilveren Kruis? Hulp bij psychische problemen. Veel mensen krijgen in hun leven wel eens psychische problemen. Voor lichte klachten kunt u naar de huisarts. Uw arts kan u ook verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg GGZ. De basisverzekering vergoedt GGZ vanaf 18 jaar. De huisarts kan lichte klachten behandelen. In veel huisartsenpraktijken kunt u psychologische hulp krijgen van de huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Het zijn meestal korte behandelingen. U krijgt bijvoorbeeld een paar gesprekken of u volgt een online zelfhulpprogramma. GGZ is er voor lichte tot zware problemen.
Psychische hulp Kenniscentrum Borstkanker Slingeland Ziekenhuis.
Geconfronteerd worden met borstkanker en het moeten ondergaan van een behandeling heeft voor veel vrouwen grote psychische gevolgen. Bij eventuele psychische problemen zijn er meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen.
Vaker naar huisarts voor psychologische hulp Actueel Skipr.
Bij de meeste consulten gaat het om patiënten met psychische klachten en psychische stoornissen meldt Nivel. Sociale problemen komen minder vaak voor. De praktijkondersteuner-GGZ wordt voornamelijk ingezet voor één of meerdere lange consulten na een consult bij de huisarts bij zowel lichte psychische symptomen en sociale problemen als bij meer ernstige psychische stoornissen. Toch hebben huisartsen in praktijken met een praktijkondersteuner-GGZ zelf niet minder consulten voor psychische of sociale problemen dan collegas in een praktijk zónder ondersteuner. Zij gebruiken wel vaker standaardconsulten en telefonische consulten terwijl huisartsen zonder praktijkondersteuner eerder gebruikmaken van lange consulten.
Psychische hulp.
Het installeren van een recente browser kan het probleem oplossen. Regelhulp wegwijzer naar zorg en ondersteuning. menu Navigatiepaneel is gesloten. Voor psychische hulp kunt u terecht bij uw huisarts of bij een praktijkondersteuner GGZ POH-GGZ. Zij geven lichte psychische hulp. De huisarts kan u ook een verwijzing geven voor basis GGZ bij lichte of matige klachten of gespecialiseerde GGZ bij zwaardere problemen. Dit geldt voor kinderen jongeren en volwassenen. Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Het bestaat bijvoorbeeld uit. gesprekken met een psycholoog psychotherapeut of psychiater. een vorm van E-health e-health zijn programmas op internet. een combinatie van gesprekken en e-health.
Vergoeding psychische hulpverlening 2016 Zorgverzekeringwijzer.nl.
Vergoeding psychische hulpverlening 2016. Geneesmiddelen Reglement Farmaceutische Zorg. Geneesmiddelen Buiten Reglement Farmaceutische Zorg. Eigen bijdrage GVS Geneesmiddelen Vergoeding Systeem.
Klinische hulp bij psychiatrische problematiek De Hoop ggz.
Deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs. Begeleid wonen met maatschappelijke ondersteuning. Woon en leefgemeenschap Oudendijk in Dordrecht. Woon en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen. Partner of kind verslaafd. Verslaving en psychische problemen.
Psychische hulp Oog Voor U.
Krijgt u geld terug van de Belastingdienst? Uw oogproblemen zijn voor anderen vaak niet zichtbaar terwijl uw functioneren er wel door beïnvloed wordt. U herkent mensen niet op straat u komt in vreemde gezelschappen sociaal onhandig over omdat u non verbale signalen minder goed waarneemt. U bent angstig voor of na een operatie of u maakt zich zorgen over uw dagelijkse functioneren Kan ik nog wel blijven autorijden? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Kan ik wel blijven werken? Of u krijgt onverwachts een mentale terugslag als u het niet meer verwacht. Dit is allemaal heel normaal.
Home.
Deze website is bedoeld om bekendheid te geven aan de psychiatrische hulphond. Deze hulphond is in Nederland nog niet erg bekend. Dat is jammer want veel mensen vooral mensen met een psychische aandoening zouden voordeel kunnen hebben door de steun van een psychiatrische hulphond. Er zijn verschillende psychiatrische hulphonden. Deze website gaat over de hulphond die 24 uur per dag bij zijn eigen baasje is en hem ondersteund. Bij veel mensen merken wij onbegrip of wantrouwen tegenover deze voor hun onbekende vorm van hulpverlening. Ook bij veel hulpverleners is er nog geen bekendheid over de mogelijkheden die een hulphond geeft aan mensen met psychische klachten. Wij proberen op deze website uit te leggen wat deze hulphond doet en waarvoor we deze hulphonden wel en niet inzetten.
Anoniem hulp bij psychische problemen.
Anoniem en online hulp bij psychische problemen. Wij bieden u 3 mogelijkheden voor anoniem online hulp. Een afdeling waar u 1 op 1 met al uw vragen over psychische probemen terecht kunt bij een hulpverlener. De toegang tot deze afdeling is gratis. Een open afdeling waar u op vastgestelde thema spreekuren hulpvragen kunt stellen aan een hulpverlener of getrainde vrijwilliger over een thema b.v.
Wanneer in therapie.
Behalve concrete psychische problemen liggen ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onvrede depressie spanning of onrust vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag wanneer ga je in therapie? Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men psychische problemen zelf aan kan en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van therapie. Enerzijds wil men psychische problemen het liefst zelf de baas worden anderzijds is de effectiviteit van therapie vaak het grootst als men in een vroeg stadium hulp zoekt wanneer de klachten nog niet zijn door ontwikkeld.

Contacteer ons